Pokličite nas: +386 (0) 51 710-724

Več jezikov znaš, več veljaš

Koliko jezika znaš, toliko vrediš.

Po Bibliji so Babilonci hoteli zgraditi stolp, ki bi segal do nebes. Bog jih je za njihovo nečimrnost in lakomnost kaznoval tako, da so začeli govoriti različne jezike. Nezmožni medsebojnega sporazumevanja so tako gradnjo morali opustiti in se razkropili po svetu.

In tu nastopi prevajanje, brez katerega ni mogoča medčloveška komunikacija.